filesell

کارآفرینی ، طرح توجیهی

فیلم آموزش دامن والان دار حلزونی (مشابه تصویر)

فیلم آموزش دامن والان دار حلزونی (مشابه تصویر)

موضوع درس : ✅رسم الگو و برش انواع والان کلوش حلزونی برای دامن ✅نحوه دوخت و آماده سازی والان ها✅آماده سازی زیرساخت دامن✅اتصال روی مانکن و اتصال بدون مانکن مدت فیلم : 28 دقیقه   ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


فیلم آموزش پیراهن شانل با کاپ چپ و راستی(مطابق تصویر)

فیلم آموزش پیراهن شانل با کاپ چپ و راستی(مطابق تصویر)

موضوع درس : ✅رسم الگو این مدل پیراهن با یقه ✅توضیحاتی در مورد نحوه دوخت مدت فیلم : 10 دقیقه   ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


فیلم آموزش پیراهن مجلسی یقه رومی والان دار (مطابق تصویر)

فیلم آموزش پیراهن مجلسی یقه رومی والان دار (مطابق تصویر)

موضوع درس : ✅رسم الگو این مدل پیراهن مجلسی و یقه رومی ✅توضیحاتی در مورد نحوه دوخت مدت فیلم : 24 دقیقه   ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


فیلم آموزش پیراهن خمره ای یقه کاپ (مطابق تصویر)

فیلم آموزش پیراهن خمره ای یقه کاپ (مطابق تصویر)

موضوع درس : ✅رسم الگو این مدل پیراهن ✅توضیحاتی در مورد نحوه دوخت مدت فیلم : 5 دقیقه   ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


فیلم آموزش بیلرسوت والان دار (مطابق تصویر)

فیلم آموزش بیلرسوت والان دار (مطابق تصویر)

موضوع درس : ✅رسم الگو این مدل بیلرسوت (سرهمی) ✅توضیحاتی در مورد نحوه دوخت مدت فیلم : 6 دقیقه   ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


فیلم آموزش پیراهن مجلسی کاپ چپ و راستی با دامن دورچین (مطابق تصویر)

فیلم آموزش پیراهن مجلسی کاپ چپ و راستی با دامن دورچین (مطابق تصویر)

موضوع درس : ✅رسم الگو این مدل پیراهن ✅توضیحاتی در مورد نحوه دوخت مدت فیلم : 7 دقیقه   ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


فیلم آموزش پیراهن با یقه کاپ والان دار (مطابق تصویر)

فیلم آموزش پیراهن با یقه کاپ والان دار (مطابق تصویر)

موضوع درس : ✅رسم الگو این مدل پیراهن با یقه کاپ ✅توضیحاتی در مورد نحوه دوخت مدت فیلم :8 دقیقه   ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


فیلم آموزش پیراهن مجلسی دکلته بند دار (مطابق تصویر)

فیلم آموزش پیراهن مجلسی دکلته بند دار (مطابق تصویر)

موضوع درس : ✅رسم الگو این مدل پیراهن دکلته ✅توضیحاتی در مورد نحوه دوخت مدت فیلم : 9 دقیقه   ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


فیلم آموزش پیراهن مجلسی با یقه کاپ پهن (مطابق تصویر)

فیلم آموزش پیراهن مجلسی با یقه کاپ پهن (مطابق تصویر)

موضوع درس : ✅رسم الگو این مدل پیراهن با یقه کاپ ✅توضیحاتی در مورد نحوه دوخت مدت فیلم : 8 دقیقه   ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


فیلم آموزش پیراهن مجلسی یقه یکطرفه (مطابق تصویر)

فیلم آموزش پیراهن مجلسی یقه یکطرفه (مطابق تصویر)

موضوع درس : ✅رسم الگو این مدل پیراهن ✅توضیحاتی در مورد نحوه دوخت مدت فیلم : 8 دقیقه   ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


1 ...