filesell

پاورپوینت فصل5الزامات محیط کار شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش دوره دوم متوسطه(مهارت کاریابی)

پاورپوینت فصل5الزامات محیط کار شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش دوره دوم متوسطه(مهارت کاریابی)

پاورپوینت فصل5الزامات محیط کار شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش دوره دوم متوسطه(مهارت کاریابی) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 24اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب  و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است. قسمتی از متن: مهارتهای کاریابی اشـتغال  موفقیت آمیـز  یکـی از نیازهـای اساسـی بشـر درطـول زمان بوده و هسـت. انسـان ازطریـق کارکردن، علاوه بر تأمین نیازهـای مادی، نیازهـای اجتماعی و عزت نفـس خـود را نیـز پاسـخ میدهد. در حـال حاضـر بـا باالرفتـن میـزان دانشآموختـگان جوینـده کار، رقابـت برای بـه چنگ آوردن فرصتهای شـغلی موضوع مهمی شـده اسـت. دراین شرایط افـرادی کـه مهارتهـای کاریابـی را بهتر بـه کار گیرنـد، درتصاحـب فرصتهـای شـغل ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما