filesell

كارآموزي :اجراء شالوده و ستون

كارآموزي :اجراء شالوده و ستون

            كارآموزي :اجراء شالوده و ستون در قالب ورد و قابل ویرایش در 27 صفحه فهرست مطالب 1-اجراء شالوده  1-1)شالوده گسترده 1-2)شالوده منفردونواری 1-3)نحوه اجرای شالوده 1-4)مشخص کردن مکان ستون 1-5)بتن ریزی شالوده 2-اجراء ستون ها 2-1)نحوه تهیه آرماتور ستون 2-2) تهیه قالب مناسب ستون 2-3)بتن ریزی ستون ها 2-4)آب باشی ستون ها   ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما