filesell

پاورپوینت مایکو باکتریوم Mycobacterium

پاورپوینت مایکو باکتریوم Mycobacterium

پاورپوینت مایکو باکتریوم Mycobacterium     31اسلاید مایکو باکتریوم Mycobacterium •جنس مایکو باکتریوم از باسیل های هوازی ، غیر متحرک و فاقد اسپور است •اندازه ( 0/2تا 0/6#1تا 10 میکرومتر ) است •اسید فست •سخت رشد •هر 12 تا 24 ساعت تقسیم می شوند. •8 هفته برای رشد در محیط کشت نیاز دارند •بیشترین علت مرگ ومیر در جهان است •130 گونه از مایکو باکتریوم شناخته شده است •   گونه های مهم  مایکو باکتریوم •مایکو باکتریوم توبر کلوزیس Mycobacterium tuberculosis • • •مایکو باکتریوم لپره Mycobacterium leprae مایکو باکتریوم دارای دیواره سلولی غنی از لیپید پیچیده ای  هستند بسیاری از ویژگی های مایکو باکتریوم  به خاطر دیواره سلولی آن است که عبارت است از: 1-اسید فست بودن 2- رشد آهسته 3- مقاومت نسبت به دترجنت ها 4- مقاومت به آنتی بیوتیک های ضد باکتریایی متداول 5- خاصیت انتی ژنی   ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما