filesell

دسته‌بندی ثابت یا متغیر بودن زاویه مفصل مچ پا با استفاده از سیگنال الکترومایوگرافی سطحی سه عضله TA، GM، GL

دسته‌بندی ثابت یا متغیر بودن زاویه مفصل مچ پا با استفاده از سیگنال الکترومایوگرافی سطحی سه عضله TA، GM، GL

پیاده‌سازی پروژه‌ی دسته‌بندی ثابت یا متغیر بودن زاویه مفصل مچ پا با استفاده از سیگنال الکترومایوگرافی سطحی سه عضله TA، GM، GL با زبان پایتون   فایلی که برای دانلود در اختیار شما قرار می‌گیرد حاوی کدها، گزارش، فایل راهنما و داده‌ها می‌باشد .     ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما