filesell

منتقم کرار

منتقم کرار

کتاب منتقم کرار . نویسنده آن بنده می باشم با کمک یکی از استادان گرانقدر تاریخ . کتابی هست در باب نقد و بررسی اتهامات وارده بر مختار ثقفی که بسیار مستند می باشد و نزدیک به دو سال برای این پزوهش و تدوین ان وقت صرف شد .  ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما