filesell

فیلم آموزشی تعریف داده های گمشده نامعلوم در نرم افزار SPSS

فیلم آموزشی تعریف داده های گمشده نامعلوم در نرم افزار SPSS

در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . اطلاعات نامعلوم یا مقادیر گمشده چیست چگونه می توانیم اطلاعات نامعلوم را در نرم افزار SPSS تعریف کنیم. ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما