filesell

فیلم آموزشی توزیع پواسون چیست؟

فیلم آموزشی توزیع پواسون چیست؟

در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . توزیع پواسون چیست میانگین و واریانس توزیع پواسون حل چند مثال نحوه استفاده از جدول توزیع پواسون  تصحیح پیوستگی چیست تقریب توزیع پواسون به وسیله ی توزیع نرمال ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما