filesell

هپاتیت های ویروسی : هپاتیت B مزمن 2018

هپاتیت های ویروسی : هپاتیت B مزمن 2018

1- تاریخچه هپاتیت B ویروسی  2- مدیریت هپاتیت B  مزمن در بچه ها 3- اپیدمیولوژی هپاتیت B    4- تنوع ژنتیکی هپاتیت B ویروس  5- تشخیص آزمایشگاهی چپاتیت B 6- جلوگیری از انتقال هپاتیت B از مادر به فرزند 7 مدیریت هپاتیت B مزمن .....   ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما