filesell

یک سری نمونه سوال تستی امتحان پايان ترم درس تعمیر و نگهداری ساختمان

یک سری نمونه سوال تستی امتحان پايان ترم درس تعمیر و نگهداری ساختمان

در این پروژه یک سری نمونه سوال تستی امتحان پايان ترم تعمیر و نگهداری ساختمان  در قالب فایل pdf  طبق موارد زیر طرح شده است: 1-  در تعمیر ستونهای بتنی 2-  باعث کربونیزاسیون 3-  احتمال تاثیر آب دریا بر روی ساختمانها 4-  در بتن و زنگ خوردگی آرماتورها 5-  ترکیبات اصلی سیمان 6-  ایجاد زنگ آهن در بتن 7-  حفره های پنهانی در سطوح کرمو  8-  و بسیاری از موارد دیگر....................   ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما