filesell

ساخت سیگنال ژنراتور

ساخت سیگنال ژنراتور

ﯾکی از ابزارھاﯾی که جای آن در ﯾک ميزکار الکترونيک خالی است سيگنال ژنراتور است .در اﯾن پروژه ساختنی . سيگنال توليد شکل موج ھای مربعی ، سينوسی ، دندان اره ای و ژنراتوری با قابليت مثلثی با سورس کامل ارائه شده است . قابليت ھا :قابلیت ایجاد فرکانس 1ھرتز تا ۶۵۵٣۵ توليد موج نویزبهصورت random  توليد شکل موج ضربان قلب سیگنال های فرکانس بالا       محتوﯾات فاﯾل :   شماتيک مدار، شماتيک منبع تغذﯾه مدار، pcbمدار در eagle,مدار شبیه سازی شده در Proteus     ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما