filesell

جزوه کامپوزیت مواد، طراحی و فرایند دکتر سید رضا غفاریان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه کامپوزیت مواد، طراحی و فرایند دکتر سید رضا غفاریان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه درس کامپوزیت مواد، طراحی و فرایند دکتر سید رضا غفاریان دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . درس کامپوزیت مواد، طراحی و فرایند از مهمترین دروس کارشناسی رشته مهندسی پلیمر می باشد. این جزوه در 220 صفحه بوده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد . ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما