filesell

سوالات پرتکرار و احتمالی درس کلیات فلسفه - میرعبدالحسین نقیب زاده

سوالات پرتکرار و احتمالی درس کلیات فلسفه - میرعبدالحسین نقیب زاده

سوالات پرتکرار، احتمالی و فصل به فصل (تستی با پاسخ) درس "کلیات فلسفه" براساس کتاب درآمدی به فلسفه میرعبدالحسین نقیب زاده (انتشارات طهوری) ویژه دانشجویان رشته علوم تربیتی (ورودی های 95 به بعد) دانشگاه پیام نور با کد رشته 1211641 تهیه و تدوین شده است. طبق منابع درسی، بایستی بخش سوم این کتاب برای امتحان پایان ترم مطالعه گردد (بقیه بخش ها حذف می باشد).   این مجموعه شامل موارد زیر است: 150 سوال تستی با پاسخ (بخش سوم کتاب) (PDF)     تصویری از سوالات:       تصویری از پاسخنامه:     ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما