filesell

طبقه بندی روش های بازیابی تصویر پزشکی Classification of medical image retrieval methods

طبقه بندی روش های بازیابی تصویر پزشکی Classification of medical image retrieval methods

دارای 53 اسلاید انگلیسی درمورد طبقه بندی روش های بازیابی تصویر پزشکی ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما