filesell

پاورپوینت مروری بر قوانین شهرداریها

پاورپوینت مروری بر قوانین شهرداریها

پاورپوینت مروری بر قوانین شهرداریها   21اسلاید   تحقیق درس حقوق شهری و قوانین شهرسازی عنوان : مروری بر قوانین شهرداریها مقدمه مقدمه: با افزايش جمعيت شهرها و روند رو به رشد شهرنشيني در جامعه ، پرداختن به تمامي جوانب زندگي شهرنشيني اعم از امور اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، عمراني و حتي سياسي مورد توجه قرارگرفته است و در اين ميان مدیران شهری به دليل نقش بی بدیلی که می توانند ایفا نمایند مورد توجه می باشند . در این میان اطلاع کافی و وافی از حدود و صغور قوانین حاکم بر شهرداریها و وظایف تعریف شده در قانون برای هر مدیر شهری الزامی بوده و می تواند او را در تشخیص کیفیت عملکرد ،  برنامه ریزی بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی و در کل اعمال مدیریت خلاقانه یاری دهد این تحقیق گذری دارد بر قوانین حاکم بر شهرداری ها در ایران از ابتدا تاکنون و شرح و بسط ماده 55 این قانون که شامل وظایف شهرداری ها می باشد   قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات در مرداد ماه سال 1328 توسط کمیسیون کشور مجلس شورای ملی مشتمل بر 50 ماده بتصویب رسید و قانون بلدیه مصوب سال 1286 ملغی اعلام گردید ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما