filesell

پاورپوینت بیماری هيدروسفالي، ميكروسفالي، آنسفالوسل و اسپاینابیفیدا

پاورپوینت بیماری هيدروسفالي، ميكروسفالي، آنسفالوسل و اسپاینابیفیدا

    پاورپوینت بیماری هيدروسفالي، ميكروسفالي، آنسفالوسل و اسپاینابیفیدا     42اسلایدهمراه باتصویر   فراگيردرانتهاي درس : هيدروسفالي، ميكروسفالي، آنسفالوسل و اسپاینابیفیدا را تعريف مي كند. اتيولوژي هيدروسفالي، ميكروسفالي، آنسفالوسل و اسپاینابیفیدا را بيان مي كند. پاتوفيزيولوژي هيدروسفالي، ميكروسفالي، آنسفالوسل و اسپاینابیفیدا را شرح مي دهد. علائم باليني هيدروسفالي، ميكروسفالي، آنسفالوسل و اسپاینابیفیدا را توضيح مي دهد. تدابیر درمانی هيدروسفالي، ميكروسفالي، آنسفالوسل و اسپاینابیفیدا را توضيح مي دهد. فرآيند پرستاري در هيدروسفالي، ميكروسفالي، آنسفالوسل و اسپاینابیفیدا راشرح مي دهد. ●   Hydrocephalus        يك سندرم يا نشانه حاصل از اختلال در انتقال C.S.F است كه دراثر بيماريهاي گوناگون ايجاد ميشود . هيدروسفالي عبارت از بزرگي بطن هاي مغزي ناشي از تجمع و اختلال در جريان C.S.F  است. هيدروسفالي ممكن است مادرزادي يا اكتسابي باشد. شيوع : هيدروسفالي مادرزادي معادل 3 نوزاد به ازاي 1000م ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما