filesell

دانلود جزوه درس صنایع تخمیری fermentation

دانلود جزوه درس صنایع تخمیری fermentation

  دانلود جزوه درس صنایع تخمیری fermentation   72صفحه فرمتword   صنایع تخمیری fermentation         تخمیر از کلمه ferver گرفته شده است که به معنی جوشش و غلیان است . که در حین فرآیندهای تخمیری ما حباب های گاز را می بینیم که ناشی از گازهای تولید شده ناشی از فعالیت  میکروبها ست. معنای تخمیری→محصول→ توسط میکروارگانیسم ها → ماده اولیه           :   تعریف میکروبیو لوژیست ها بیوشیمیست ها ← واکنش هایی که توسط آنزیم ها با دخالت آنزیم ها انجام می شود . تخمیر عملی است که با  استفاده از میکروبها ،فعل و انفعالات شیمیایی و بیوشیمیایی که توسط آنزیم های میکروبی صورت می گیرد می توان بعنوان تخمیر از آن یاد کرد . مثال : نان الکل ها ،عطر و طعم و رنگ +اسیدهای آلی +تولید گاز co2→ قندهایی که در آرد و خمیر وجود دارد  →تولید خمیر این محصولات توسط m.o هایی که در خمیر وجود دارد تشکیل می شود : خانواده لاکتوسیلوس ها  ساکاروماسیس سرویزه (مخمر) ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما