filesell

فایل مدلسازی پیشرفته در نرم افزار SolidWorks با فرمت .SLDPRT

فایل مدلسازی پیشرفته در نرم افزار SolidWorks با فرمت .SLDPRT

فایل مدلسازی پیشرفته در نرم افزار SolidWorks  با فرمت .SLDPRT فایل شامل قطعه مدلسازی شده در تصویر می باشد برای باز کردن فایل از نرم افزار solidworks2018 و یا نسخه های بالاتر آن استفاده کتید ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما