filesell

تشخیص تصویر با شبکه عصبی PNN

تشخیص تصویر با شبکه عصبی PNN

این پروژه در شبکه عصبی پیاده سازی شده است همراه فایل راهنما ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما