filesell

روش اجرایی تریاژ در بخش اورژانس اعتباربخشی

روش اجرایی تریاژ در بخش اورژانس اعتباربخشی

مشخصات فایل: نوع فایل:ورد تعداد صفحه 3 متن کامل در این پست قرار داده شده است در صورتی که خواستید از ما حمایت کنید میتوانید فایل ورد همین مطلب را از ما بخرید...هدف ما اموزش است نه تجارت _____________________________________________________________________________________________ روش اجرایی: بخش اورژانس، واحد تریاژ، واحد پذیرش اورژانس 2.تعاریف: تریاژ: روشی علمی برای سطح بندی سریع بیماران و تعیین مناسب ترین زمان و مناسب ترین مکان جهت ویزیت بیماران توسط پزشک است. تریاژ صرفا یک مفهوم مکانی نیست بلکه در کلیت یک روش رده بندی بیماران بر اساس میزان حاد بودن بیماری و امکانات مورد نیاز تشخیصی و درمانی می باشد. هدف: افزایش سرعت در رسیدگی به بیماران و جلوگیری از اتلاف وقت در پذیرش بیماران بد حال تر با تفکیک بیمارانی که نیاز به ویزیت سریع دارند از آنهایی که می توانند بدون خطر منتظر بمانند ارتقاء اثر بخشی خدمات اورژانس و رضایت مندی بیماران روش انجام کار: تمامی بیماران اعم از بیمارانی که توسط آمبولانس به این مرکز آورده می شوند و بیمارانی که به صورت سرپایی خود به اورژانس مراجعه کرده باشند، به ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما