filesell

ردیابی مردمک چشم با پردازش تصویر در متلب

ردیابی مردمک چشم با پردازش تصویر در متلب

ردیابی کردن موقعیت مردم چشم یکی از موضوعات مورد توجه مهندسین در زمینه امنیت و پرداش تصویر می باشد. در این پروژه به خوبی موقعیت مردمک چشم تشخیص داده شده و مرکز مردمک نیز نشان داده شده است. در این پروژه از یک فیلم ویدئویی برای ردیابی مردم استفاده شده است و لذا شما می توانید با استفاده از ویکم و یا تصاویر دیگر به راحتی این کد را ارتقا دهید. ------------------------------------------------------------ ویژگی پروژه : 1- سادگی کد 2- روان بودن و استفاده از دستورات ساده 3- سرعت قابل توجه برنامه ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما