فایل : تحقیق حقوقی با موضوع ضمانت از اعیان مضمونه

دسته : علوم انسانی

تحقیق حقوقی با موضوع ضمانت از اعیان مضمونه


چکیده حکم‌ به ‌بطلان ‌ضمان ‌ما لم یجب ‌در‌فقه‌ اسلامی ‌موجب ‌طرح ‌مسائل ‌و‌مصادیقی ‌شده‌ است‌ که‌ میان‌ فقیهان ‌اختلاف ‌نظر ‌فراوانی ‌را‌ به‌ وجود ‌آورده ‌است. ‌برخی ‌از ‌این ‌مصادیق ‌به ‌حدی ‌در‌عرف ‌رایج ‌و‌ متداول ‌است‌ که‌ گروهی ‌از ‌فقیهان ‌قائل ‌به‌ بطلان ‌ضمان ‌ما لم‌ یجب،‌ در صدد‌ توجیه ‌برآمده اند تا با خارج ‌کردن ‌این‌ موارد ‌از‌ شمول ‌ضمان ‌ما لم یجب، ‌بتوانند‌ جایگاهی ‌برای ‌صحت ‌آن ‌بیابند.‌ اما‌ برخی‌ دیگر‌ بدون ‌ملاحظه ی‌عرف ‌رایج و ‌‌به‌ صراحت‌ حکم‌ به‌ بطلان ‌برخی ‌از‌ مصادیق یاد شده داده اند.‌ ضمان ‌از ‌اعیان‌ مضمونه ‌یکی ‌از‌ مصادیق ‌یاد …

دریافت فایل : برای دانلود در کادر زیر بر روی گزینه دریافت فایل کلیک کنید . هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید. فایل ها دارای پشتیبانی هستند و پس از خرید لینک دانلود خدمتتان ارایه خواهد شد .

با تشکر از انتخاب شما